Cài đặt Cloudlinux trên máy chủ CentOS với cPanel

  • Tuesday 11/02/2020

Hệ điều hành CloudLinux rất đơn giản để cài đặt(xem thêm bài giới thiệu cloudlinux). Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi máy chủ dựa trên cPanel từ CentOS sang CloudLinux OS. Đối với mục đích minh họa, chúng tôi sẽ sử dụng CentOS 6 phổ biến nhất với cPanel.

Trước hết bạn cần đăng ký license tại : tại đây

Để cài đặt, hãy mở kết nối SSH đến máy chủ của bạn bằng ứng dụng ssh của bạn như putty, secureSSH và log in với user có quyền cài đặt.

Đây là cú pháp sử dụng để thực hiện quá trình chuyển đổi:

$ wget https://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy
$ sh cldeploy -i
$ reboot

Kịch bản script cài đặt hệ điều hành CloudLinux rất thông minh – nó tự phát hiện môi trường, loại ảo hóa, bảng điều khiển, phần cứng cụ thể có thể yêu cầu cài đặt trình điều khiển bổ sung và hơn thế nữa.

Nếu EasyApache phiên bản 3 được sử dụng trên máy chủ, tập lệnh sẽ tự động thực hiện quy trình xây dựng lại EasyApache. Nó cần thiết để cài đặt mô-đun apache của chúng tôi (mod_hostinglimits). Không có thành phần bổ sung nào đang được cài đặt trong quá trình xây dựng lại easyapache – nó chỉ xây dựng lại cấu hình hiện tại.

Nếu EasyApache phiên bản 4 đang được sử dụng, tập lệnh sẽ tự động cài đặt tất cả các gói RPM cần thiết, bao gồm gói mod_hostinglimits cho hoạt động LVE thích hợp.

Sau khi cài đặt hoàn tất, máy chủ cần được khởi động lại. Nó được yêu cầu để khởi động máy chủ với kernel của cloudlinux OS, được chế tạo riêng cho hỗ trợ LVE và giới hạn hoạt động.

Để đảm bảo rằng máy chủ đang chạy đúng kernel, chúng ta có thể truy cập lại máy chủ thông qua SSH và thực hiện lệnh Lệnh “uname -a” .

kernel CloudLinux chứa tên lvev trong tên của nó – khi bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ biết rằng máy chủ đang chạy bằng kernel đúng.

Sau đó, bạn sẽ cần kiểm tra giao diện WHM. Như bạn sẽ thấy, plugin LVEmanager đã được cài đặt trong quá trình chuyển đổi.