Cài đặt cloudlinux trên máy chủ mới

  • Tuesday 11/02/2020

Hệ điều hành CloudLinux có thể được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau – máy chủ chuyên dụng, máy ảo và máy chủ đám mây từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

xem thêm về giới thiệu cloudlinux

Converting from RHEL/CentOS chỉ là 1 trong số nhiều lựa chọn khác, Bạn cũng có thể cài đặt CloudLinux bằng file ảnh ISO tải bản cài đặt mới nhất (các thư mục 7 hoặc 8) , tham khảo thêm về yêu cầu phần cứng

CloudLinux có thể chạy bên trong bất kỳ môi trường ảo nào hỗ trợ phiên bản tương ứng của RHEL (5,6 hoặc 7). Ngoài ra, image có sẵn cho VMWare, Xen và KVM.

Lưu ý, có những hạn chế về chức năng nếu CloudLinux được cài đặt bên trong các máy chủ Virtuozzo hoặc OpenVZ và H-Sphere.