Cài đặt đa phiên bản php cho Directadmin!

  • Thursday 20/02/2020

Việc phát hành DirectAdmin 1.56.0 cho phép sử dụng tối đa 4 phiên bản php đang hoạt động và Người dùng có thể chọn giữa chúng.
Bạn phải sử dụng phiên bản mới nhất của CustomBuild 2.0.

Phiên bản php đầu tiên sẽ là mặc định và sẽ chạy tất cả các ứng dụng web. Mọi thứ khác là tùy chọn.

Người dùng có thể chọn giữa các phiên bản trên trang “Domain Setup” trong DirectAdmin.

Cài đặt mẫu của nhiều phiên bản php:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.1
./build set php2_release 5.6
./build set php3_release 7.0
./build set php4_release 7.3
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build php n
./build rewrite_confs

Nếu bạn chỉ cẩn 3 phiên bản php thì có thể set chỉnh lại như dưới đây

./build set php4_release no
./build rewrite_confs

4.6/5 - (62 bình chọn)