Cài đặt đa phiên bản php cho Directadmin!

Việc phát hành DirectAdmin 1.56.0 cho phép sử dụng tối đa 4 phiên bản php đang hoạt động và Người dùng có thể chọn giữa chúng. Bạn phải sử dụng phiên bản mới nhất của CustomBuild 2.0. Phiên bản php đầu tiên sẽ là mặc định và sẽ chạy tất cả các ứng dụng web. … Đọc tiếp Cài đặt đa phiên bản php cho Directadmin!