[Chat30s] Hướng dẫn cài đặt LiveChat vào WordPress

  • Thursday 14/12/2017

Cài đặt LiveChat vào WordPress

Cài đặt LiveChat vào wordpress rất đơn giản với các bước sau :

1. Tải Plugin Chat30s

Quý khách tải plugin Chat30s cho wordpress tại link sau : https://livechat.pavietnam.vn/plugins/web30s_live_chat_wordpress_1.0.0.zip

2. Đăng nhập vào admin website wordpress -> Chọn cài đặt Plugin -> và chọn Upload Plugin

cài đặt livechat vào wordpress

Sau đó browse tới file đã download ở bước 1 và tiến hành cài đặt.

Quá trình cài đặt thành công

Kích hoạt Live Chat trên WordPress

Vào quản lý Plugin để tiến hành active Chat30s và sử dụng.

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html