Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn cài đặt Microsoft Teams trên Windows 11

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Microsoft Teams trên Windows 11

Bước 1: Cài đặt Microsoft Teams trên Windows 11

Nhấn chuột phải lên thanh Taskbar => Chọn Taskbar Settings

Bước 2: Điều biểu tượng Chat thành On

Microsoft Teams sẽ được cài đặt lại

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
Exit mobile version