Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cài đặt plugin cho WordPress hỏi FTP user, pass

Trong một số trường hợp, quý khách cài đặt plugin nhưng WordPress cần quý khách khai báo thông tin FTP server. Quý khách có thể thao tác như sau để bỏ qua bước này.

1/ Truy cập vào file wp-config.php và thêm dòng sau, sau đó save lại file này.

<!– @page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120% } –>

define( ‘FS_METHOD’, ‘direct’ );

Nếu vẫn gặp tình trạng này, quý khách gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

4.5 / 5 ( 54 bình chọn )
Exit mobile version