Cài đặt Python 3.10 trên AlmaLinux 9

  • Saturday 16/09/2023

AlmaLinux là một hệ điều hành Linux dựa trên mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi cộng đồng để thay thế cho CentOS Linux 8. Nó là một trong những sự lựa chọn thay thế cho CentOS Linux sau khi CentOS Project quyết định chuyển đổi từ một phiên bản ổn định và miễn phí sang phiên bản dự án CentOS Stream, một biến thể phát triển dự án RHEL (Red Hat Enterprise Linux).

Python phiên bản 2.7 và 3.6 đều đạt EOL (End Of Life) và điều này yêu cầu các nhà phát triển Python phải nâng cấp lên các bản phát hành Python mới hơn. Python 3.11.5 là phiên bản mới nhất tại thời điểm cập nhật bài viết này. Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được biết đến vì tính dễ sử dụng và là một ngôn ngữ được thông dịch có nghĩa là nó có cú pháp thanh lịch và kiểu gõ động. Hầu hết các thư viện và trình thông dịch Python đều có sẵn miễn phí ở dạng mã nguồn hoặc nhị phân và được phân phối miễn phí.

Phiên bản này python 3.10 bao gồm nhiều tính năng mới và cải tiến sau so với python 3.9:

  1. Câu lệnh match (Pattern Matching): Python 3.10 giới thiệu câu lệnh match để thực hiện kết quả dựa trên mẫu. Điều này giúp cải thiện độ đọc và hiểu mã Python, đặc biệt là trong việc xử lý dữ liệu phức tạp.
  2. Hỗ trợ Union Type: Python 3.10 cho phép bạn sử dụng | để tạo các kiểu hợp (union types), giúp mô hình hóa các biến số có thể có nhiều kiểu dữ liệu.
  3. Dự đoán Kiểu Dữ Liệu (Type Hinting): Python 3.10 cải tiến việc dự đoán kiểu dữ liệu thông qua Type Hinting. Nó có khả năng kiểm tra các biểu thức và thông báo lỗi kiểu dữ liệu trong thời gian biên dịch.
  4. Mở rộng Xử lý Chuỗi (String Handling): Python 3.10 cung cấp nhiều phương thức mới và cải tiến trong xử lý chuỗi, bao gồm hỗ trợ chuỗi mã hóa (encoding) và giải mã (decoding) nhanh hơn.
  5. Hỗ trợ Debugger mới (Debugger Support): Python 3.10 giới thiệu debugger trình điều tra (peg_parsing.Parser) để giúp dễ dàng theo dõi quá trình phân tích cú pháp trong Python.
  6. Tích hợp Trình Thực Thi Trạng Thái Rõ Ràng (Clear State Execution): Python 3.10 cung cấp sự hỗ trợ cho tích hợp trình thực thi với trạng thái rõ ràng, giúp bạn tương tác với trạng thái và bản sao của trình thực thi.
  7. Cải tiến Hiệu Năng (Performance Improvements): Python 3.10 đã được cải tiến về hiệu năng với việc tối ưu hóa interpreter và các thư viện tiêu chuẩn.
  8. Bổ sung Mới cho Thư Viện Chuẩn (Standard Library Additions): Python 3.10 bổ sung các tính năng mới cho thư viện chuẩn như thư viện zoneinfo để làm việc với múi giờ và thư viện http.server để tạo máy chủ HTTP dễ dàng hơn.

Để tải các phiên bản python bạn có thể click tại đây

Cài đặt Python 3.10

Bạn có thể vào trang chủ của python để tại phiên bản 3.10 cần cài đặt theo bản “XZ compressed source tarball”

Sau khi tải xong bạn tiến hành giải nén source bằng lệnh:

#tar xvf Python-$VERSION.tar.xz

Tiếp đó bạn vào thư mục Python-$VERSION  sau khi giải nén và tiến hành chạy các lệnh sau:

Chạy tập lệnh cấu hình với tùy chọn tối ưu hóa, tại đường dẫn thư mục Python sau khi giải nén.

#./configure –enable-optimizations

Cài đặt Python 3.10

Sau khi check xong bạn tiến hành chạy lệnh để cài đặt

#make altinstall

Sau khi chạy cài đặt xong bạn có thể kiểm tra với command python3.10

Để chỉnh lại biến môi trường bạn mở file /root/.bashrc

Thêm vào dòng sau nếu chưa có

export PATH=”/usr/share/Python-3.10:$PATH”

 

Và chạy câu lệnh sau để cập nhật lại biến môi trường.

#source /root/.bashrc

Chúc bạn thành công

Bạn có thể tham khảo bài viết cài đặt ứng dụng python trên hosting P A  tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Nodejs
Hosting Python

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post