Cài đặt Python 3 làm mặc định trên CentOS 7

  • Thursday 07/04/2022

Cài đặt Python 3 làm mặc định trên CentOS 7 cùng PA Việt Nam.

1. Python là gì ? 

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cấp cao, mạnh mẽ, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Python rất dễ hiểu và đang trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình nhập môn tốt nhất cho người lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình.

 

2. Hướng dẫn cài đặt Python 3

Bước 1: Kiểm tra phiên bản python đang sử dụng.

Mặc định Python được cài đặt trên Centos 7 sẽ là phiên bản Python 2.7.x , các bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra phiên bản.

# python --version

 

Bước 2: Cập nhật công cụ quản lý Yum

Cập nhật Yum:

# yum -y update

Cài đặt yum utils:

# yum -y install yum-utils

Cài đặt các công cụ phát triển CentOS giúp xây dựng và biên dịch phần mềm từ mã nguồn:

# yum -y groupinstall development

# yum -y install zlib zlib-devel

 

Bước 3: Cài đặt tiện ích và tải phiên bản Python 3

Để kiểm tra và Download các phiên bản Python mới nhất, các bạn có thể truy cập trang chủ Python tại đây.

Cài đặt tiện ích wget:

# yum -y install wget

Di chuyển vào đường dẫn tmp:

# cd /tmp/

Tải file nén Python 3:

# wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.2/Python-3.8.2.tgz

Giải nén file vừa tải về:

# tar xvf Python-3.8.2.tgz

 

Bước 4: Cài đặt Python 3

Di chuyển vào thư mục vừa giải nén:

# cd Python-3.8.2/

Thiết lập cài đặt bằng cách chạy lệnh sau

# ./configure --enable-optimizations

Bắt đầu biên dịch Python 3.8 trên CentOS 7 bằng lệnh sau.

# make altinstall

 

Bước 5: Thiết lập Python 3 làm mặc định

Hiện tại bạn đã cài đặt thành công Python 3, nhưng hệ thống vẫn sử dụng Python 2.7 làm mặc định. Để thay đổi phiên bản mặc định các bạn thực hiện như sau.

Kiểm tra vị trí Python 3 vừa cài đặt:

# which python3.8

Thêm bí danh (alias) vào .bash_profile

# vi ~/.bash_profile

 

Bạn thay thế /usr/local/bin/python3.8 thành đường dẫn trên hệ thống của bạn.

alias python='/usr/local/bin/python3.8'

Tải lại file .bash_profile bằng lệnh:

# source ~/.bash_profile

 

Bước 6: Kiểm tra kết quả.

# python --version

Như vậy bạn đã cài đặt Python 3 hoàn tất.

Chúc các bạn thành công.

 

___________________________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

 

5/5 - (1 bình chọn)