Cài đặt Remote Desktop cho Ubuntu 20.04

  • Wednesday 09/08/2023

Cài đặt Remote Desktop cho Ubuntu 20.04

XRDP là một dịch vụ cho phép chúng ta thực hiện Remote Desktop đến máy Linux bằng giao thức RDP của Window mà chúng ta hay sử dụng. Nên nó rất tiện lợi cho những ai sử dụng Window để Remote đến các máy Ubuntu 20.04 hoặc các phiên bản khác Linux trong công ty hay gì đó chẳng hạn

1. Hướng Dẫn Cài Đặt:

Đầu tiên thiết lập môi trường Ubuntu desktop:

# sudo apt install ubuntu-desktop
Cài đặt Remote Desktop cho Ubuntu 20.04

Cài đặt XRDP trên Ubuntu 20.04:

# sudo apt install xrdp
Cài đặt Remote Desktop cho Ubuntu 20.04

Nhấn ‘y‘ để tiếp tục:

Kiểm tra xem XRDP đã được cài đặt thành công không:

# sudo systemctl status xrdp

Add chứng chỉ SSL cho XRDP tăng tính năng bảo mật:

# sudo adduser xrdp ssl-cert

Bạn cần mở cổng 3389 để cho phép các IP từ các máy khách RDP truy cập vào hệ thống Ubuntu 20.04 của bạn:

# sudo ufw allow from 192.168.175.0/24 to any port 3389

Sau đó khởi động lại Firewall:

# sudo ufw reload
# sudo ufw status

2. Truy Cập Vào Ubuntu Bằng Client:

Đầu tiên khởi động ứng dụng Remote Desktop lên và nhập IP của máy Ubuntu 20.04 vào và nhấn Connect

Sau khi nhấn Connect nó sẽ hiện lên một của sổ yêu cầu bạn xác minh danh tính truy cập từ xa. Bạn ấn vào nút ‘Yes‘ để tiếp tục

Form đăng nhập của XRDP . Các bạn nhập tài khoản và mật khẩu của máy Ubuntu để đăng nhập:

Sau khi đăng nhập nó sẽ hiện lên màn hình đen:

3. Chúng Tôi Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Fix Lỗi Màn Hình Đen Này:

Chúng ta sẽ chỉnh sửa file startwm.sh bằng lệnh:

# sudo nano /etc/xrdp/startwm.sh

Thêm các dòng này vào trước các dòng Test:

unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
unset XDG_RUNTIME_DIR

Sau khi thêm các dòng lệnh đó vào file các bạn khởi động lại XRDP:

# sudo systemctl restart xrdp

Kết nối lại để kiểm tra xem đã hết lỗi màn hình đen chưa:

Đăng nhập vào máy Ubuntu:

Bây giờ bạn có thể Remote vào máy Ubuntu 20.04 bằng Windows một cách dễ dàng hơn.

=========================================================================

P.A Việt Nam tiên phong trong thị trường Internet & Web.
Là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức về máy chủ (server): https://kb.pavietnam.vn/?s=server

Rate this post