Cài đặt SSL cho Hostname DirectAdmin

  • Saturday 10/06/2023

I. Tổng quan về Hostname DirectAdmin:

Mặc định khi bạn cài đặt DirectAdmin, trang đăng nhập tài khoản admin DirectAdmin của bạn sẽ không có SSL mà chỉ có thể truy cập theo dạng http://IP:2222, như vậy là cực kì nguy hiểm nếu như bạn đăng nhập tài khoản ở mạng công cộng, quán cà phê..vv… Và có một người dùng đang bật công cụ dò mật khẩu đăng nhập sẽ bắt được thông tin đăng nhập của bạn ngay. Và mật khẩu khi đăng nhập qua trang không có SSL sẽ không mã hóa, hacker hoàn toàn thấy mật khẩu ở dạng text.

Ví dụ về trang đăng nhập mặc định :

Hostname DirectAdmin

Còn đây là trang truy cập theo hostname directadmin đã cài đặt SSL :

Hostname DirectAdmin

II. Cách cài đặt SSL cho Hostname DirectAdmin :

Để cài đặt SSL cho Hostname DirectAdmin chúng ta cần thực hiện theo 2 bước sau.

Bước 1: Trỏ tên miền về IP Server và thêm record CAA cho host name

Để cài đặt SSL cho hostname DirectAdmin, chúng ta có 3 điều kiện cần đó là:

  • Điều kiện 1: Phải trỏ domain hostname về đúng địa chỉ IP VPS/Server của bạn.
  • Điều kiện 2: Phải cấu hình record CAA cũng trỏ về IP và tag phải là của letsencrypt.org.
  • Điền kiện 3: Hostname không được trùng với bất kì tên miền nào đã tồn tại trên máy chủ.

Trong hai record trên record A là record minh đặt cho hostname của mình ví dụ :vps111.superdata.vn còn record CAA là record giúp tránh các hành vi giả mạo, cũng như không xảy ra trường hợp cấp chứng chỉ SSL sai.

Bước 2: SSH vào hệ thống DirectAdmin của bạn :

Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau để SSH vào VPS với Putty :

SSH tới Server LINUX bằng Putty

Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước ba để bắt đầu thực hiện các lệnh để cài đặt SSL cho Hostname DirectAdmin.

Cách 1:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./letsencrypt.sh request_single $(hostname -f) 4096

Cách 2:

usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh request_single domaincuaban.com 4096

/usr/local/directadmin/directadmin set ssl_redirect_host domaincuaban.com

service directadmin restart

Các bạn thay đổi domaincuaban.com thành hostname của bạn cần cấu hình.

Nếu Centos 7

hostnamectl set-hostname domaincuaban.com

thay thế hostname trong config của directadmin

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Tìm

servername=

Thay vào

servername=domaincuaban.com

 

III. Tổng kết : 

Thực hiện các bước trên là bạn đã hoàn tất việc cài đặt SSL cho Hostname DirectAdmin. Chúng ta thử truy cập lại đường dẫn http://IP:2222 để vào trang đăng nhập DirectAdmin để kiểm tra.

Xem thêm các hướng dẫn khác về Directadmin tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)