Cài đặt SSL cho Synology (Synology NAS)

  • Sunday 26/04/2020

Cài đặt SSL cho Synology DiskStation (NAS), cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

– Đăng nhập vào thiết bị, sau đó truy cập vào mục Control Panel => Network => DSM Settings. Đảm bảo mục Automatically redirect HTTP connections to HTTPS (Web Station and Photo Station excluded) được chọn. Sau đó nhấn Apply

– Truy cập vào mục Control Panel => Security => Certificates => Add

– Nhấn nút Add. Trong màn hình tiếp theo, chọn Add a new certifcate sau đó nhấn Next.

– Đặt tên gợi nhớ cho chứng thư số sẽ được import vào thiết bị, ví dụ “SSL 2021”. Chọn Import certificate sau đó nhấn Next.

– Chọn đường dẫn đến các file: Private key, Certificate, Intermediate Certificate tương ứng. Sau đó nhấn OK.

Để cấu hình cho thiết bị sử dụng chứng thư số vừa cài đặt

Tại màn hình Control Panel => Security => Certificates, nhấn nút Configure

Trong mục Configure => System Default => Chọn Certificate > OK

Ưu đãi dịch vụ tại PAvietnam

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html

 

Rate this post