Cài đặt SSL máy chủ ứng dụng SAP

 • Wednesday 15/12/2021

Máy chủ ứng dụng SAP NetWeaver có thể hoạt động như một máy chủ Web và một máy khách (web client) .

Trong vai trò máy chủ Web, nó có thể chấp nhận các yêu cầu HTTP từ bất kỳ web client nào (ví dụ: trình duyệt) ,nó xử lý các yêu cầu và gửi phản hồi trở lại web client.

Trong vai trò web client, máy chủ ứng dụng SAP NetWeaver tạo các yêu cầu HTTP trong chương trình ABAP và gửi các yêu cầu đến máy chủ Web. Sau đó, client nhận được các câu trả lời và tiến hành dựa trên cơ sở các câu trả lời.

Trong cả hai chế độ trạng thái (ngữ cảnh được duy trì) và không trạng thái (ngữ cảnh được kết thúc mỗi lần) đều có thể được sử dụng (xem Ứng dụng BSP có trạng thái và không trạng thái).

Bài viết này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt chứng chỉ trên ứng dụng web SAP.

Bước 1: Chuẩn bị chứng chỉ trên máy chủ ứng dụng SAP

Sao chép chứng chỉ được cấp phát vào file notepad và lưu dưới dạng  *.crt (*: đặt tên bất kỳ)

Sao chép chứng chỉ CA root vào 1 file notepad và lưu dưới dạng *ca.crt  (đặt tên bất kỳ để có thể phân biệt với file lưu cert)

Bước 2: Cài đặt chứng chỉ SSL

Lưu ý: Đối với một PSE được sử dụng bởi nhiều máy chủ ứng dụng, bạn chỉ phải nhập phản hồi (response) vào một trong các PSE. PSE này sẽ được phân phối lại cho tất cả các máy chủ ứng dụng.

Ví dụ: Đối với những máy chủ ứng dụng sử dụng PSE làm máy chủ SSL trên toàn hệ thống, bạn chỉ cần nhập response yêu cầu chứng chỉ vào PSE vào 1 máy chủ bất kỳ.

 1. Từ Trust Manager expand the SSL server PSE node.
 2. Double click để lựa chọn máy chủ ứng dụng thích hợp. The application server’s SSL server PSE is displayed in the PSE maintenance section.
 3. In the PSE maintenance section, choose Import Cert. Response.
 4. Paste the contents of your SSL Certificate .txt into the dialog’s text box or click Load local file to specify the location and path of your saved SSL Certificate .crt.
 5. Your SSL Certificate is imported into the server’s SSL server PSE, displayed in the PSE maintenance section.
 6. You can view the certificate by selecting it with a double click. The certificate information is then shown in the certificate maintenance section.
 7. Save the data.

Bước 3: Nhập chứng chỉ CA root

Nhập chứng chỉ CA’s Root nếu nó được đặt trong database

 1. In the certificate section, choose Import certificate.
 2. The Import Certificate dialog appears.
 3. Select the Database tabstrip.
 4. Select the certificate from the certificate database and choose Enter. The certificate appears in the certificate section.
 5. Choose Add to Certificate List.
 6. The certificate is added to the certificate list for the PSE displayed in the PSE maintenance section.
 7. Save the data.

Nhập chứng chỉ the CA’s Root Certificate nếu được đặt trong File System

 1. In the certificate section, choose Import certificate.
 2. The Import Certificate dialog appears.
 3. Enter the corresponding file name from the file system.
 4. Select the certificate’s file format: Base 64.
 5. Choose Enter. The certificate appears in the certificate maintenance section.
 6. Choose Add to Certificate List. The certificate is added to the certificate list for the PSE displayed in the PSE maintenance section.
 7. Save the data.

Chúc bạn thành công.

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số bài viết hướng dẫn cài đặt SSL trên web sever khác tại đây

P.A Việt Nam giúp các bạn lựa chon chứng chỉ SSL phù hợp với nhu cầu
https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html
Tham khảo chứng chỉ số SSL của các hãng bảo mật nổi tiếng
Sectigo – Comodo
Geotrust
Digicert

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post