[Chat30s] Cài đặt thông báo tin nhắn mới trên các trình duyệt

  • Thursday 27/02/2020

Cài đặt tính năng thông báo tin nhắn mới sẽ giúp bạn hiển thị cửa sổ pop-up nhỏ ở góc màn hình (bao gồm thông báo âm thanh) nhắc nhở khi có tin nhắn mới đến hoặc bất cứ thay đổi nào trên dashboard (khách gửi yêu cầu chat…)

Trong quá trình cài đặt thông báo tin nhắn mới, có thể trình duyệt bạn đang sử dụng đã thiết lập mặc định chặn các thông báo, bạn cần cài đặt cho phép nhận thông báo từ livechat.pavietnam.vn

 

Chrome & Cốc Cốc


Nhấn vào nút Bảo mật (1) và chọn cho phép (2)  ở mục “thông báo” và “Âm thanh” , hoặc chỉnh sửa trên phần Cài đặt trang web (3)

Cài đặt cho phép hiện thông báo tin nhắn và âm thanh
Cho phép hiện thông báo và âm thanh trên phần Cài đặt trang web

 

Firefox


Bước 1: Bỏ Blocked

Bỏ Blocked

Bước 2: Cho phép nhận thông báo từ livechat.pavietnam.vn

 

Bước 3: Kiểm tra bật thông báo âm thanh. 

Nhấn vào nút Bảo mật (1)chọn cho phép (2)

 

Lưu ý : Tính năng notify trên trình duyệt sẽ không có trong trường hợp Quý khách cấu hình “Hình thức phân phối chat” là “Không chia” . xem thêm hướng dẫn cấu hình phân chia chat cho nhân viên

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây