Cài đặt WordPress cơ bản bằng công cụ trên Plesk 12

  • Monday 16/03/2020

Để cài đặt WordPress cơ bản bằng tool trên Plesk (version 12 hoặc mới hơn), thực hiện theo các bước sau:

1. Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

2. Tại domain cần cài đặt wordpress Click Install WordPress như hình bên dưới:

3. trên giao diện cài đặt WordPress, nhập các thông tin:

Installation Path: Đường dẫn website
Website Title: Tên Website
Plugin/theme set: Plugin/thêm sử dụng cho wordpress
Website language: Chọn ngôn ngữ cho WordPress
Version: Chọn phiên bản WordPress
Wordpress administrator: Đặt tên người dùng và mật khẩu quản trị.
Database: Cơ sở dữ liệu sử dụng cho wordpress
Auto update Setting: Tự động cấp nhật

Sau khi thiết lập xong, Click Install để cài đặt

4. Sau khi cài đặt xong sẽ hiện thông báo “Installation Complete”. 
Click “No, thanks” (nút Install Plugins để cài đặt plugins cho wordpress, việc cài đặt Plugins sẽ được đề cập trong 1 bài viết khác)


Đến bước này là đã cài đặt hoàn tất 1 trang wordpresss cơ bản, truy cập domain sẽ hiển thị 1 trang sample page của wordpress

Bạn có thể truy cập trang quản wordpress theo link http://[tenmiencuaban]/wp-admin. VD http://pavietnam.demo/wp-admin hoặc trên giao diện Plesk click vào Login như hình sau để vào trang quản trị wordpress: