Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cải thiện hiệu suất wordpress bằng cách disable wp-cron.php

Giới thiệu tác vụ wp-cron.php

Mặc định mã nguồn wordpress sẽ sử dụng wp-cron để chạy các event khi có 1 request vào website để thực hiện các tác vụ như xuất bản bài đăng theo lịch, kiểm tra plugin, theme, cache, gửi thông báo qua mail….Như vậy tại 1 vài thời điểm nếu có 1 lượng truy cập gia tăng thì việc sử dụng tài nguyên và thực thi wordpress cũng sẽ bị ảnh hưởng 1 phần.

Tối ưu quản lý và vô hiệu hóa wp-cron

– Vô hiệu hóa wp-cron:  Bạn có thể mở file wp-config.php và thêm vào đoạn code sau:

define (‘DISABLE_WP_CRON’, true);

– Quản lý kiểm soát và tối ưu wordpress cron với plugin WP Crontrol

Bước 1: Cài đặt plugin WP Crontrol

Bước 2: Sau khi kích hoạt plugin WP Crontrol . Vào phần Công cụ –> Wp-cron event để xem

Khi này bạn sẽ thấy danh sách tất các sự kiện chạy trên website của bạn bằng hệ thống cron của wordpress .

Cột Hook Name : Tên các hook chạy sự kiện

Cột Actions :  Liên quan đến xử lý sự kiện của hook

Cột Next Run: Lần chạy kế tiêp của hook đó

Cột Recurrence: Tần suất chạy sự kiện

Bước 3: chỉnh sửa cron  bấm vào Edit như trong hình

Sau khi click vào edit sẽ chuyển qua tab Modify Cron Event và điều chỉnh lại tần suất để tối ưu hoặc xóa event này.

 

Bạn có thể tham khảo thêm 1 số vấn đề khác để tối ưu wordpress tại đây 

Để tham khảo và đăng ký hosting wordpress tại P.A bạn có thể click vào đây

Rate this post
Exit mobile version