Cảnh báo kết nối mạng trong outlook – Metered Network Warning in outlook.

  • Wednesday 13/10/2021

Cảnh báo kết nối mạng trong outlook.

– Trên phần mềm outlook khi sử dụng xuất hiện cảnh báo Metered Network Warning We noticed a metered connection you’re on may charge extra. Outlook is working offline to prevent data charges.

– Để không cảnh báo kết nối mạng trong outlook cần Turn off metered connections.

1. Metered Connection là gì?

Metered Connection là tính năng “đồng hồ đo” lưu lượng sử dụng mỗi lần sử dụng máy tính. Sử dụng tính năng Metered Connection sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát và giới hạn truy cập kết nối mạng, nhất là với những cá nhân sử dụng mạng 3G. Metered Connect có thể tiết kiệm được lưu lượng mạng khi tính năng này chỉ tải những bản cập nhật được ưu tiên.

2. Hướng dẫn bật/tắt Metered Connection trên windows 10.

Bước 1. Start  => Settings  => Network & Internet

Bước 2. Cột bên trái lựa chọn Wi-Fi. Bên phải chọn Manage known networks.

Bước 3. Tại đây sẽ hiện thị danh sách mạng kết nối Wi-Fi đã được lưu trên máy tính.
Lựa chọn một mạng Wi-Fi muốn thiết lập bật/tắt Metered Connection chọn Properties.

Bước 4. Tại đây hiển thị các dòng:
Connect automatically when in range: Tự động kết nối khi trong tầm phủ sóng.
Metered connection : Kiểm soát lưu lượng
Click vào biểu tượng công tắc phía dưới dòng Set as metered connection để bật/tắt.

Tham khảo các dịch vụ mail server P.A tại đây

Bài viết hướng dẫn liên quan outlook tham khảo tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)