Cập nhật card mạng mặc định trên WHM cPanel

  • Monday 10/04/2023

Trường hợp server có nhiều card mạng hoặc khi thay đổi về phần cứng thì card mạng thay đổi tên

Vì vậy bạn cần set lại card mạng  theo card mạng mới trên cPane bằng các bước sau

Bước 1:

Đăng nhập vào WHM cPanel

thường thì https://IP:2087 ( thay IP bằng IP của server)

Bước 2:

Vào mục Home / Server Configuration / Basic WebHost Manager® Setup

Bước 3:

Tại mục “The ethernet device onto which new IP addresses are added. Devices detected with at least one IP are listed in the drop-down, or you may specify another device”

card mạng mặc định cpanel

Chọn lại Card mạng mà server đang chạy hoặc muốn set lại mặc định

Nếu trên server, bạn sử dụng nhiều ip alias thì bạn cần restart lại bằng lệnh sau

/scripts/restartsrv_ipaliases

Tham khảo thêm chi tiết tại đây

 

========================================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/ 

5/5 - (1 bình chọn)