Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cập nhật đồng bộ DNS là gì , vì sao diễn ra lâu ?

Để phân giải tên miền, nó phải được đăng ký và trỏ tới ít nhất hai máy chủ name server ,2  máy chủ name server sẽ lưu trữ phân vùng bản ghi dns (record dns) cho tên miền cụ thể. Các máy chủ này có thẩm quyền được cấp phép nên khi ai đó trên Internet hỏi “địa chỉ IP của tên miền cụ thể, yêu cầu đầu tiên sẽ được chuyển tới các máy chủ gốc(root name server) quản lý các yêu cầu về TLD  (tên miền cấp cao nhất, ví dụ: .com, .net, .org, v.v …). Họ sẽ trả lời với các máy chủ name server có thẩm quyền cho tên miền được yêu cầu và yêu cầu sẽ chuyển đến máy chủ hosting website  với các bản ghi DNS nơi mà IP sẽ được phân giải từ đó.

Mỗi nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) duy trì máy chủ lưu trữ DNS riêng của họ. Các máy chủ lưu các bản ghi DNS trong bộ nhớ cache cục bộ của họ để tiết kiệm lưu lượng mạng từ truy vấn các máy chủ name server có thẩm quyền mỗi khi họ nhận được yêu cầu cho một tên miền nhất định. Vì vậy, khi bạn yêu cầu tên miền của bạn trong trình duyệt của bạn, yêu cầu sẽ chuyển tới máy chủ tên của ISP của bạn. Nó giải quyết địa chỉ IP của tên miền của bạn từ các máy chủ tên có thẩm quyền và bản ghi đang được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ của máy chủ name server của ISP.

Bản ghi lưu trữ vẫn còn trong bộ nhớ máy chủ tên cục bộ theo các cài đặt được áp dụng trong tệp vùng DNS của bạn và cụ thể hơn là giá trị của tham số TTL trong bản ghi SOA (Khởi đầu của Authority). Giá trị này được đặt mặc định là 14400 giây (4 giờ) trong máy chủ tên BIND. Thông thường, giá trị này được tăng lên một hoặc hai ngày, một lần nữa do các mục đích tiết kiệm lưu lượng.

Vì vậy, khi máy chủ name server cục bộ lưu trữ một bản ghi từ tệp vùng(zone file) DNS của bạn, nó sẽ giữ lại bản ghi trong bộ nhớ của nó miễn là giá trị được chỉ định trong tham số TTL từ tệp khu vực của bạn. Khi bạn thực hiện một yêu cầu cho cùng một bản ghi trước khi thời gian TTL vượt qua, máy chủ tên ISP của bạn sẽ trả lời với bản ghi được lưu trữ hơn là truy vấn máy chủ tên độc quyền một lần nữa và sẽ làm như vậy cho đến khi đạt đến thời gian TTL. Sau khi đạt được TTL, nó sẽ lấy lại DNS vùng của bạn từ máy chủ tên có thẩm quyền cho tên miền của bạn và sẽ bắt đầu phục vụ các bản ghi cập nhật.

Đó là lý do tại sao bạn cần đợi đến khoảng một ngày khi thực hiện thay đổi vùng DNS của bạn.

Trong khi đợi bản ghi được cập nhật để đồng bộ trên toàn thể các name server của ISP , bạn nên làm sạch trình giải quyết DNS cục bộ của máy tính của bạn, vì các bản ghi DNS cũng có thể được lưu trữ ở đó. Kiểm tra liên kết dưới đây để có hướng dẫn chi tiết về cách xóa bộ nhớ cache DNS:

https://kienthuc.pavietnam.vn/article/Ten-mien/DNS/Xoa-cached-DNS-tren-may-tinh.html

Rate this post
Exit mobile version