Catch-all là gì? Cách cấu hình catch-all email trên Mail Server Cpanel

  • Tuesday 11/12/2012

1. Catch-all là gì? 

Catch-all là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain là domain.com và  email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com.

2. Mục đích

Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email mà tùy bạn cấu hình, chẳng hạn như catchall@domain.com

3. Cách cấu hình catch-all email trên Mail Server Cpanel

Để cấu hình catch-all email bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:

Login vào tài khoản cPanel của dịch vụ mail server,  Chọn Default Address

 
 
 
Tiếp theo bạn cần chọn domain cần cấu hình, Ở mục Forward to email address bạn điền email mà bạn muốn nhận thư vào. Sau đó chọn Change để lưu thiết lập.
 
catch-all
 
Video hướng dẫn: https://youtu.be/TJczgNFysFs
 

P.A Việt Nam hơn 23 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp

Private Email

Email Server Pro

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Rate this post