Cấu hình chuyển tiếp http sang https WordPress

  • Wednesday 08/08/2018

Hiện hầu như các gói hosting linux tại P.A Việt Nam đều kích hoạt SSL free Comodo. Tuy nhiên website vân chưa tự động chuyển từ http sang https

Để kích hoạt chuyển từ http sang https quý khách cần login vào admin của WordPress, thường sẽ là link

http://domain/wp-admin

Login vào admin => quý khách cài đặt plugin https://wordpress.org/plugins/really-simple-ssl  => sau đó vào mục Plugins để kích hoạt HTTPS

Thật đơn giản phải không nào. Chúc quý khách thành công.