Cấu hình chuyển tiếp http sang https WordPress

Hiện hầu như các gói hosting linux tại P.A Việt Nam đều kích hoạt SSL free Comodo. Tuy nhiên website vân chưa tự động chuyển từ http sang https Để kích hoạt chuyển từ http sang https quý khách cần login vào admin của WordPress, thường sẽ là link http://domain/wp-admin Login vào admin => quý … Đọc tiếp Cấu hình chuyển tiếp http sang https WordPress