Cấu hình chuyển tiếp http sang https WordPress

Hướng dẫn cấu hình chuyển tiếp http sang https WordPress Hiện hầu như các gói hosting linux tại P.A Việt Nam đều kích hoạt SSL free Comodo. Tuy nhiên website vân chưa tự động chuyển từ http sang https Để kích hoạt chuyển từ http sang https quý khách cần login vào admin của WordPress, … Đọc tiếp Cấu hình chuyển tiếp http sang https WordPress