Cấu hình cần thiết để chuyển dữ liệu mail từ Google về hệ thống Email tại P.A Việt Nam

  • Monday 13/04/2020

Để có thể chuyển dữ liệu mail từ Google về hệ thống Email tại P.A Việt Nam cần thực hiện các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Tắt xác minh – chứng thực bảo vệ 2 lớp

Link: https://myaccount.google.com/security

2. Bật cho phép truy cập với ứng dụng không an toàn

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

3. Bật Captcha cho phép truy cập vào tài khoản Google

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

4. Enable IMAP

Như vậy bây giờ có thể dễ dàng chuyển dữ liệu mail từ Google về hệ thống của P.A Việt Nam để hoạt động và sử dụng.

Mọi chi tiết khác cần hỗ trợ, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn hoặc hotline 19009477 ext: 2

Dịch vụ EmailPro/Email Server vui lòng tham khảo tại đây.

Xem thêm các hướng dẫn khác liên quan đến dịch vụ EmailPro/Email Server tại đây.

Thông tin chương trình khuyến mãi tại P.A Việt Nam tại đây