Cấu hình default document trên hosting windows sử dụng control Panel Plesk 12

  • Thursday 06/05/2021

Default document là gì ? Vì sao cần cấu hình default document ?

Default document là  file web mặc định mà khi truy cập vào website sẽ truy cập ngay vào file này mà không cần phải gõ gì thêm.

VD. index.html là file mặc định . domain website là abc.com. Thì truy cập http://abc.com sẽ hiển thị nội dung của trang index.html

Nếu file index.html không được cấu hình  default document thì cần phải truy cập http://abc.com/index.html mới hiển thị nội dung file index.html

Điều này sẽ gây ra sự bất tiện, đây chính là lý do vi sao cần cấu hình default document

Lưu ý, file default document cần lưu tại thư mục gốc chứa web site (VD hosting sử dụng control panel, thư mục chứa website là httpdocs)

Mặc định trên IIS, các trang mặc định (default document) đã được set sẵn theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống:

Index.html
Index.htm
Index.cfm
Index.shtml
Index.shtm
Index.stm
Index.php
Index.php3
Index.asp
Index.aspx
Default.htm
Default.asp
Default.aspx

Tuy nhiên , nhiều lập trình viên muốn sử dụng các file khác, VD: home.aspx, trang-chu.html.

Để cấu hình default document, có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Cấu hình Default document trên control panel Plesk:

1. Login Plesk 

Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443

VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam-demo.online và domain pavietnam-demo.online đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam-demo.online:8443

2. Khai báo trong IIS Settings

Click Websites & Domains > Hosting & DNS > IIS Settings

Tại giao diện IIS Settings

Add file cần set default document vào mục Default documents > Enter value
Do thứ tự ưu tiên từ trên xuống, nên cần khai báo tên file cần set ở vị trí trên cùng. Hoặc có thể xóa toàn bộ các thông tin mặc định, rồi khai báo duy nhất tên file cần set default document. Sau đó click nút OK

3. Cấu hình hoàn tất 

Cấu hình hoàn tất sẽ hiển thị thông báo như hình sau

 

Cách 2: Khai báo Default document trong web.config

Cần khai báo trong thẻ <system.webServer> </system.webServer> 1 đoạn như sau

<configuration>
     <system.webServer>
           <defaultDocument enabled=“true”>
                  <files> <add value=trang-chu.html /></files>
           </defaultDocument>
     </system.webServer>
</configuration>

Trong đó trang-chu.html chính là tên file cần set default document

Bài hướng dẫn đến đây là kết khúc.

 

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác liên quan đến Windows hosting:
https://kb.pavietnam.vn/category/windows-hosting/huong-dan-thu-thuat

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html