Cấu hình domain về google site.

  • Tuesday 21/07/2020

Cấu hình domain về google site.

Google Site là gì?

Google site chính là ứng dụng trực tuyến giúp người dùng có thể tạo website dễ dàng như chỉnh sửa tài liệu cơ bản. Với Google Site, bạn có thể thu thập nhanh chóng nhiều loại thông tin khác nhau trong cùng một vị trí bao gồm video; lịch; tệp đính kèm; văn bản; bản trình bày… Đồng thời nó còn dễ dàng chia sẻ những thông tin này để xem hoặc chỉnh sửa với nhóm nhỏ, toàn bộ tổ chức hoặc với mọi người. Dưới đây là hướng dẫn cấu hình và sử dụng tên miền với Google Site

Xác thực tên miền về Google site

Bước 1Thêm website của bạn vào webmaster tool

Đăng nhập vào trong webmaster tool

https://search.google.com/search-console/welcome?hl=en

Điền đầy đủ tên miền muốn trỏ về Google site.

 

Sau khi thêm tên miền, sẽ được chuyển sang phần xác thực. Lựa chọn nhà cung cấp tên miền và copy lại bản ghi TXT.

Bước 2: Truy cập vào tài khoản quản lý tên miền

– Dán phần sao chép vào giá trị bản ghi TXT.

– Cấu hình www cname ghs.google.com

Bước 3: Add domain vào google site

Vào Google site https://sites.google.com/site/sites/?pli=1  –>chọn site google đã tạo.

Settings –>Manage site

 

–>Web address để add domain.

 

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post