Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình đồng bộ Exchange ActiveSync trên webmail và mail Android

Webmail

Hiện tại giao diện webmail Sogo hỗ trợ Exchange ActiveSync để có thể thiết lập lịch đồng bộ với các ứng dụng mail client như ứng dụng mail trên di động iOS hoặc Android

Link login Bạn cần login vào webmail  https://mail.domain/sogo

thay tên domain bằng tên miền của bạn, bạn nên mua ssl cho mail.domain để bảo mật thông tin login

Nếu bạn chưa có ssl theo tên miền thì hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp sang trang webmail với tên miền của hệ thống (hostname server), ngoài ra thông tin kết nối ssl theo hostname sẽ được cung cấp sau khi quý khách đăng ký dịch vụ

Sau khi login bạn vào mục Calendar như hình dưới và thiết lập lịch công việc trên này như họp, sự kiện …

 

Cấu hình đồng bộ lịch (caledar) trên Thiết bị Android

Video dưới đây sử dụng trên giao diện OneUI 3.0 của điện thoại Samsung Galaxy, các điện thoại Android khác có thể giao diện khác nhưng các bước cấu hình tương tự

 

 

Rate this post
Exit mobile version