Cấu hình Forward mail hệ thống mail Mdaemon

  • Monday 19/06/2023

Cấu hình Forward mail hệ thống mail Mdaemon

1. Cấu hình trên tài khoản admin mail

Trước tiên đăng nhập tài khoản mail admin (quản trị) > chọn Acounts > chọn email cần cấu hình >  Edit

forward mail

Sau đó chọn tiếp Forwarding Tích chọn Enable mail forwarding nhập địa chỉ email ô phía dưới.

Nhớ chọn vào Retain a local copy of forwarded mail (để giữ lại bản trên hộp thư gốc, nếu không tích chọn mail sẽ chuyển thẳng sang địa chỉ nhận forward và không giữ lại trên mail chính )

Chọn Apply  hoặc Save để lưu cấu hình

forward mail

2. Cấu hình trên Webmail

Đăng nhập webmail > nhấn vào biểu tượng bánh răng setting bên trê góc phải > Personalize , sau đó kéo xuống dưới phần Fo

 

forwardmail

Sau đó kéo xuống dưới phần Forwarding

Chọn Enble Forwarding, nhập địa chỉ email cần forward đến vào

Nhớ tích chọn Keep a Copy in the Inbox (After a message is forwarded keep a copy of the message) để giứ lại mail trên tài  khoản chính

forwardmail

Chọn  Save để lưu cấu hình .

=======

Bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại Link sau :

https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/mdaemon

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post