Cấu hình forward mail tự động trên DirectAdmin 2020

  • Wednesday 26/08/2020

Trước khi vào phần hướng dẫn Cấu hình forward mail tự động trên DirectAdmin, chúng ta cùng tìm hiểu sơ về khái niệm “forward mail”

Forward mail là gì?

Forward mail (tạm dịch: chuyển tiếp mail) là hình thức chuyển một bức thư mà người khác gửi tới hòm thư mình, đến một người thứ ba.

Cấu hình forward mail tự động trên DirectAdmin sẽ làm giảm thời gian cho người dùng, thay vì phải chủ động chuyển tiếp từng mail, thì hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp mỗi khi có mail gửi đến.

Cách cấu hình forward mail tự động trên DirectAdmin

Bước 1: Login vào DirectAdmin.

Tùy thuộc dịch vụ sẽ có link quản trị khác nhau. thông thường có dạng: http://tendomain:2222, http://tendomain:1000 (đối với dịch vụ mail tại Pavietnam)

Bước 2: Sau khi login thành công, click vào Forwarders

Bước 3: Click tiếp “Create new E-Mail Forworder”

Bước 4: Khai báo thông tin

Forwarder Name: nhập email cần forward
Destination Email: email nhận forward
(các mail gửi đến địa chỉ nhập ở mục “Forwarder Name” sẽ forward về email khai báo tại mục Destination Email)
Nhập xong thông tin, click Create

VD như hình sau các mail gửi đến info@pavietnam.demo sẽ được forward đến pavietnam.demo@pavn.com

 

Bước 5: Hoàn tất cấu hình

Cấu hình hiển thị “Forwarder created” là đã tạo thành công

Kiểm tra lại tại giao diện Forwarders. Nếu trong quá trình bị sai, có thể click “Modify” để sửa lại

 

Xem thêm các bài viết khác về email server:
https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post