[Chat30s] Cấu hình keyword giám sát chat

  • Tuesday 28/11/2017

Chức năng keyword giám sát chat giúp Quý khách theo dõi và biết được khách hàng nào bực bội hoặc không hài lòng với nhân viên hỗ trợ. Ngoài ra cũng có thể giám sát theo dõi các từ khóa nhảy cảm để biết được nhu cầu khách hàng.

Cấu hình keyword giám sát chat

Để cấu hình. Quý khách vào Menu -> tại mục “Cấu hình chatbox” ->  chọn “keyword giám sát”

 

Sau đó khai báo các từ, cụm từ để hệ thống nhận diện. Mỗi từ/cụm từ cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;). Và khai báo email để nhận thông báo về cuộc chat, có thể khai báo nhiều email, mỗi email cách nhau dấu chấm phẩy (;)

Để thêm nhiều rule từ khóa khác nhau và email giám sát khác nhau. Quý khách click dấu cộng (+)  bên dưới

Sau khi cấu hình xong, click nút ‘Cập nhật’  phía trên đẻ lưu thay đổi.

Mẹo : Tại subject mail cho phép khai báo tham số : [[keyword]]

ví dụ :

  • Từ khóa bạn cần giám sát là “bực mình” .
  • Và  bạn thiết lập Subject Email là : than phiền livechat [[keyword]]
  • Khi đó email báo về cho bạn sẽ là : than phiền livechat bực mình

Hoạt động của keyword giám sát

Khi khách hàng chat mà có chứa những từ/cụm từ trùng với keyword được khai báo thì kết thúc cuộc chat hệ thống sẽ gửi email nội dung chat của nhân viên tới email được khai báo

 

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post