[Chat30s] Cấu hình keyword giám sát

  • Tuesday 28/11/2017

Chức năng keyword giám sát giúp Quý khách theo dõi và biết được khách hàng nào bực bội hoặc không hài lòng với nhân viên hỗ trợ. Ngoài ra cũng có thể giám sát theo dõi các từ khóa nhảy cảm để biết được nhu cầu khách hàng.

Để cấu hình. Quý khách vào Menu -> tại mục “Cấu hình chatbox” ->  chọn “keyword giám sát”

 

Sau đó khai báo các từ, cụm từ để hệ thống nhận diện. Mỗi từ/cụm từ cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;). Và khai báo email để nhận thông báo về cuộc chat, có thể khai báo nhiều email, mỗi email cách nhau dấu chấm phẩy (;)

Để thêm nhiều rule từ khóa khác nhau và email giám sát khác nhau. Quý khách click dấu cộng (+) .

Sau khi cấu hình xong, click nút ‘Cập nhật’ đẻ lưu thay đổi.

Khi khách hàng chat mà có chứa những từ/cụm từ trùng với keyword được khai báo thì kết thúc cuộc chat hệ thống sẽ gửi email nội dung chat của nhân viên tới email được khai báo