Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Microsoft Outlook] hướng dẫn cấu hình Email Server P.A Việt Nam với POP3

Video hướng dẫn cách cấu hình email giao thức POP3 vào ứng dụng Microsoft Outlook!

Bạn có thể cấu hình được email đăng ký tại P.A Việt Nam trên ứng dụng Microsoft Outlook ở máy cá nhân.

P.A Việt Nam – Nhà cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp hàng đầu Việt Nam

Private Email

Email Server Pro

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Tham khảo các bài viết về Email Server khác tại https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Rate this post
Exit mobile version