Hướng dẫn cấu hình Proxy openlitespeed trên Cyber panel

  • Tuesday 27/12/2022

Hướng dẫn cấu hình Proxy openlitespeed trên Cyber panel

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thiết lập OpenLiteSpeed ​​(OLS) làm proxy ngược cho các ứng dụng:  Docker container, Node.js, Java trên VPS/Server sử dụng panel Cyber panel Quý Khách có thể tham khảo để cấu hình.

Bước 1: Tạo Proxy trên openlitespeed

Đầu tiên Quý Khách cần đăng nhập vào Openlitespeed IP:7080

Sau khi đăng nhập thành công tiếp túc vào:

Server Configuration > External App > Add > Type 

Cấu hình proxy openlitespeed

Tạo proxy theo type Web server thông tin sau:

Name = tên proxy
Address = localhost:port
Max Connections = 100
Initial Request Timeout = 60
Retry Timeout = 0
Response Buffering = No

Lưu ý: localhost:port là port đang hoạt động trên VPS/server của ứng dụng muốn cầu hình proxy

Bước 2: Cấu hình proxy ngược trên file vhost của website

Đầu tiên Quý Khách cần tạo website trên cyber panel, có thể tham khảo hướng dẫn sau: https://kb.pavietnam.vn/cyberpanel-create-websites.html

Tiếp theo đăng nhập vào cyber panel –> website –> Vhost Conf tìm đoạn rewrite rồi

Add cấu hình sau:

RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ HTTP:// tên proxy/$1 [P,L,E=PROXY-HOST:website]

Lưu ý: tên proxy đặt đúng tên đã đặt ở bước 1 và website là tên miền của website hoạt động

Add proxy

========================================

P.A Việt Nam giúp các bạn lựa chon chứng chỉ SSL phù hợp với nhu cầu
https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html
Tham khảo chứng chỉ số SSL của các hãng bảo mật nổi tiếng
Sectigo – Comodo
Geotrust
Digicert

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/