Cấu hình Rewrite URL cho WordPress trên IIS7

  • Saturday 20/07/2013

Chào các bạn,

Như các bạn đã biết, thông thường WordPress hoạt động tốt trên Web Hosting Linux và được cấu hình Rewrite URL bởi các Rules được định nghĩa trong file .htaccess.

Vấn đề đặt ra là nếu nó hoạt động trên Web Hosting Windows & IIS thì có thể cấu hình Rewrite URL được không? Câu trả lời là hoàn toàn cấu hình được và hoạt động rất tốt. Bài này hướng dẫn các bạn cách cấu hình Rewrite URL cho WordPress trên Web Hosting Windows, sử dụng IIS7.

Bạn phải chắc chắn rằng trên IIS7 đã cài đặt URL Rewrite module.

Nào, chuẩn bị nhé!

  1. Đầu tiên, bạn phải đăng nhập vào WordPress Administrator.
  2. Từ trên giao diện WordPress Administrator, click vào tab Options
  3. Tiếp theo, trên Options, click vào subtab Permalinks.
  4. Chọn Custom, và điền vào Custom structure text box: /%year%/%monthnum%/%day%/%postname%/
  5. Click Update Permalink Structure.

Sau đó, bạn tạo 1 file Web.Config đặt tại thư mục root của website với định nghĩa Rewrite URL như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
    <system.webServer>
        <rewrite>
            <rules>
                <rule name="Wordpress Rule" stopProcessing="true">
                    <match url=".*" />
                    <conditions logicalGrouping="MatchAll">
                        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
                        <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
                    </conditions>
                    <action type="Rewrite" url="index.php" />
                </rule>
            </rules>
        </rewrite>
    </system.webServer>
</configuration>

Bây giờ, bạn hãy truy cập website và click thử vài link để nhận thấy thành quả của mình nhé.

Chúc các bạn thành công!

Rate this post