Hướng dẫn cấu hình smtp trên phần mềm Email Marketing

  • Saturday 13/06/2020

Hướng dẫn cấu hình smtp trên phần mềm Email Marketing

Sau khi các bạn đăng ký dịch vụ Email Marketing tại P.A thành công sẽ nhận được thông tin đăng nhập vào trang quản lý Email Marketing để tạo chiến dịch.

Đầu tiên để tạo được chiến dịch, thì trên phần mềm phải cấu hình SMTP, danh sách email khách hàng và tạo 1 template nội dung email sẵn để tạo chiến dịch.

Để cấu hình smtp và kiểm tra smtp có hoạt động tốt hay không, đầu tiên các bạn đăng nhập vào quản lý email marketing như hình bên dưới.

Mặc định khi đăng ký Email Marketing tại P.A Việt Nam thì đã có hỗ trợ sẵn thông tin SMTP, tuy nhiên nếu các bạn muốn sử dụng SMTP riêng thì có thể thêm 1 SMTP  mới nữa cũng không sao cả.

Click vào mục “Cấu hình SMTP” trên thanh menu sau đó chọn “ thêm mới ”

Cấu hình smtp trên phần mềm email marketing

1. Cấu hình SMTP bằng mail cá nhân
+ Đầu tiên các bạn phải có được thông số về Sever mail (Host) và Port của các bạn đang sử dụng, các bạn có thể tham khảo danh sách SMTP Email Server tại đây
+Trường host bạn cần nhập host mail bạn đang xài vd: smtp.gmail.com
+Tr ườ ng account và password bạn cần phải nhập account đăng nhập email và password của bạn

* Nếu các bạn sử dụng smtp gmail thì có thể cấu hình các thông số sau :

HOST: smtp.gmail.com
PORT: 465(SSL) hoặc 587( TLS) hoặc 25
ACCOUNT : Tài khoản đăng nhập gmail của bạn
PASS : Mật khẩu của tài khoản gmail của bạn

2. Cấu hình SMTP bằng mail doanh nghiệp
+Trường host bạn cần nhập smtp server mail bạn đăng ký ở nhà cung cấp khác vd: mail.yourdomain.com hoặc nhập bằng IP của smtp ví dụ : 123.27.78.4
+ Trường port nhập port mail mà doanh nghiệp của bạn đang dùng, ví dụ : 25, 465(SSL)
+Trường account và password bạn cần phải nhập account đăng nhập email và password của bạn

3. Sau khi cấu hình xong SMTP thì test gửi 1 email xem smtp có hoạt động tốt không. Click vào smtp trên menu để ra danh sách smtp đã cấu hình, click vào icon check kế bên icon delete để ra 1 form nhập email để gửi như hình bên dưới.

Cấu hình smtp trên phần mềm email marketing

Nhập Email cần gửi và nhấn nút Submit để xem có gửi đi và nhận thành công không. Như hình bên dưới kết quả đã gửi đi thành công.

Cấu hình smtp trên phần mềm email marketing

Như vậy là hoàn thành cấu hình SMTP thành công.

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)