Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Kiểm tra cấu hình SMTP ứng dụng Outlook trên iOS

I. Kiểm tra cấu hình SMTP ứng dụng Outlook trên iOS

Outlook Mobile được thiết kế cho trải nghiệm độc nhất trên thiết bị di động, Outlook dành cho iOS và Android mang đến phương thức mới để duy trì kết nối và sắp xếp tất cả trong một ứng dụng, đồng thời giúp bạn tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

 

1. Chọn vào biểu tượng Home Icon để truy cập phần cài đặt ứng dụng Outlook trên thiết bị của bạn.

Kiểm tra cấu hình SMTP ứng dụng Outlook trên iOS

 

2. Chọn mục Settings.

Kiểm tra cấu hình SMTP ứng dụng Outlook trên iOS

 

3. Chọn mục Accounts.

Kiểm tra cấu hình SMTP ứng dụng Outlook trên iOS

 

4. Tại đây bạn chọn mục Edit Login Information.

Kiểm tra cấu hình SMTP ứng dụng Outlook trên iOS

 

5. Thông tin Outgoing Mail Server Settings của bạn đã cấu hình trước đó sẽ hiển thị tại đây.

Kiểm tra cấu hình SMTP ứng dụng Outlook trên iOS

 

II. Thông tin thêm

1. POP3

POP3 (Post Office Protocol version 3) được sử dụng để kết nối tới server email và tải email xuống máy tính cá nhân thông qua một ứng dụng email như Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, vâng vâng.

Thông thường, email client sẽ có tùy chọn bạn có muốn giữ mail trên server sau khi tải về hay không. Nếu bạn đang truy cập một tài khoản bằng nhiều thiết, chúng tôi khuyên là nên chọn giữ lại bản copy trên server nếu không thiết bị thứ 2 sẽ không thể tải mail về được vì nó đã bị xóa sau khi tải về trên thiết bị 1. Cũng đáng để lưu ý là POP3 là giao thức 1 chiều, có nghĩa là email được “kéo” từ email server xuống email client.

Mặc đình, port POP3 là:

2. IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol), POP3 cũng đều được dùng để kéo emails về emails client, tuy nhiên khác biệt với POP3 là nó chỉ kéo email headers về, nội dung email vẫn còn trên server. Đây là kênh liên lạc 2 chiều, thay đổi trên mail client sẽ được chuyển lên server. Sau này, giao thức này trở nên phổ biến nhờ nhà cung cấp mail lớn nhất thế giới, Gmail, khuyên dùng thay vì POP3.

Port IMAP mặc định:

3. SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức chuẩn TCP/IP được dùng để truyền tải thư điện tử (e-mail) trên mạng internet.

Nó thiết lập kênh kết nối giữa mail client và mail server, và thiết lập kênh liên lạc giữa mail server gửi và mail server nhận. Email sẽ được đẩy từ mail client lên mail server và từ mail server nó sẽ được server này gửi đi đến mail server nhận. Nhìn hình dưới bạn sẽ thấy cách hoạt động của việc gửi mail:

Các port mặc định của SMTP:

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

Thông tin kiến thức cơ bản Mailserver tại: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server/thong-tin-kien-thuc-co-ban-email-server
Đăng ký dịch vụ do P.A Việt Nam cung cấp tại: https://www.pavietnam.vn/
Tham khảo thông tin & bảng giá dịch vụ Mailserver tại: https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html
Tham khảo các Ưu đãi hiện có tại: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/
Facebook: https://www.facebook.com/pavietnam.com.vn

Rate this post
Exit mobile version