Cấu hình SMTP với Joomla

  • Friday 19/07/2013

 

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, PA đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra.

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Nhưng khi website được xây dựng từ mã nguồn mở Joomla thì sao ?

+ Đăng nhập vào quản trị Website (Ví dụ: http://www.PAvietnam.vn/administrator)

+ Vào menu Site >> Global Configuration >> chọn Tab Server  (đối với joomla việt hóa thì Site —> Cấu hình chung —> tab máy chủ )

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

1.Sử dụng mail hosting :

2.Sử dụng gmail :

– Mailer: chọn SMTP Server

– Mail From: Nhập Email gởi

– From Name: Tên người gởi

– SMTP Authentication: (chọn Yes)

– SMTP Security: SSL

– SMTP Port: 465

– SMTP Username: User đăng nhập của Email gởi

– SMTP Password: Password đăng nhập của Email gởi

– SMTP Host: smtp.gmail.com

+ Lưu ý : Vì lý do an toàn hệ thống + hạn chế lợi dụng spam mail nên From Name = SMTP Username