Cấu hình SMTP với Magento

  • Saturday 01/04/2017

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gửi mail không cần chứng thực SMTP (khi gửi mail không cần khai báo địa chỉ gửi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gửi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gửi đến là có thể gửi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gửi-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy nhiều Hosting Providers đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra. 

Tuy nhiên các bạn có thể gửi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gửi mail trên website để thực hiện gửi mail hợp lệ.

Còn khi các bạn có nhu cầu gửi mail từ mã nguồn Magento thì sao ? Quý khách tham khảo sử dụng extension SMTP Pro Email như hướng dẫn sau để sử dụng.

Bước 1: Truy cập vào admin quản trị website cần cấu hình, thực hiện download extension SMTP và cài đặt bằng cách chọn System > Magento Connect > Magento Connect Manager.

Truy cập vào Magento Connect được khoanh đỏ và vào giao diện, tìm extension SMTP Pro Email > Copy extension key và chép vào mục số 2 > Install > Proceed.
 (Extension này được tin dùng trên https://www.magentocommerce.com/magento-connect/smtp-pro-email-free-custom-smtp-email.html )

 

Bước 2: Cấu hình các thông số SMTP.

Sau khi cài đặt thành công, truy cập lại trang Dashboard Admin của Magento chọn System > Configuration > Ở tab bên trái, tìm tới mục như nơi được khoanh đỏ.

Khai báo các thông số:

Email Connection: Custom SMTP

Authentication: Login

Username: Tài khoản gmail của bạn.

Password: Mật khẩu gmail

Host: smtp.gmail.com

Port: 465 hoặc 587

SSL Security: SSL với 465 và TLS với 587

Sau khi hoàn tất khai báo, chọn Save Config

Lưu ý: Nếu sử dụng SMTP qua tài khoản Gmail mà không thành công, bạn cần thực hiện bật xác thực 2 lớp cho tài khoản Gmail và thực hiện test lại SMTP qua extension trên.

Nếu có khó khăn trong thao tác hoặc thao tác không thành công, bạn có thể gửi yêu cầu đến email kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ.

Rate this post