Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình SMTP với vBulletin

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, PAvietnam đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra. 

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Còn khi các bạn có nhu cầu gửi mail từ 1 forum vBulletin thì sao ?

Ở đây sẽ chỉ ra 2 trường hợp sử dụng chức năng mail SMTP trên forum vBulletin đó là:

Yêu cầu thành viên đăng ký phải kích hoạt tài khoản qua mail:

Thực hiện: Truy cập AdminCP => Option => User Registration Options => Verify Email address in Registration, chọn YES.

Gửi mail chào mừng thành viên đăng ký thành công:

Thực hiện: Truy cập AdminCP => Option => User Registration Options => Send Welcome Email, chọn YES, bạn có thể thay đổi nội dung thư chào mừng bằng cách nhấn vào PM Title PM Body

+ Bạn cấu hình SMTP như sau: Truy cập: AdminCP =>Option=> Email Options.

+ Tại phần Email Options chọn và nhập các thông tin sau:

. Sử dụng mail hosting :


. Sử dụng Gmail 

Lưu ý: trong vBulletin mục Setting =>Option => Site Name/ URL/ Contact Detail thì phần Email address of the webmaster  phải trùng với mail khai báo SMTP
Rate this post
Exit mobile version