Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình SMTP với WordPress

Như các bạn đã biết, do hàm mail() của PHP khi gởi mail không cần chứng thực SMTP (khi gởi mail không cần khai báo địa chỉ gởi đi và chứng thực mật khẩu SMTP để gởi mail hợp lệ), chỉ cần khai báo địa chỉ gởi đến là có thể gởi mail thành công và chính điều này dẫn đến tình trạng server bị tổ chức chống Spam quốc tế ngăn chặn và không thể gới-nhận mail được nữa vì bị đưa vào danh sách Black List.

Do vậy, PAvietnam đã chặn hàm mail() để tránh trường hợp trên xảy ra.

Tuy nhiên các bạn có thể gởi mail thành công từ website bằng cách thông qua thư viện phpmailer khi cấu hình SMTP đầy đủ trong form gởi mail trên website để thực hiện gởi mail hợp lệ.

Nếu website được xây dựng từ WordPress thì cấu hình như thế nào ?

+ Đăng nhập vào quản trị WordPress (Ví dụ: http://PAvietnam.vn/wp-admin/ – WordPress 3.5)

+ Cài đặt Plugin http://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/ (nếu chưa cài)

+ Vào menu Settings >> WP SMTP

Tại phần Mail Settings chọn và nhập các thông tin sau:

1.Sử dụng mail hosting :

2.Sử dụng Gmail :

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version