[Chat30s] Cấu hình sử dụng chatbot

  • Saturday 20/07/2019

Quý khách có thể tắt hoặc mở tính năng chatbot và lựa chọn hình thức sử dụng chatbot

I. Cấu hình chatbot

Để tạo và cấu hình chatbot . Quý khách đăng nhập vào tài khoản quản trị , Quý khách vào Menu, tại  mục Quản lý Chat bot >> Cấu hình Chatbot 

Tại đây Quý khách sẽ thấy 3 lựa chọn như ảnh dưới

  • Tắt : tắt chatbot không sử dụng, khi đó kể cả nhân viên có bật chatbot cũng không sử dụng được
  • Gợi ý trả lời : Chatbot sẽ xuất hiện các gợi ý trả lời cho nhân viên. Nhân viên thấy phù hợp thì sử dụng câu trả lời của chatbot để trả lời khách hàng. Ngoài ra nhân viên còn có thể sửa lại câu gợi ý của bot và lưu lại sử dụng về sau chính xác hơn
  • Trả lời tự động : Chatbot sẽ thay nhân viên phản hồi nội dung chat với khách một cách hoàn toàn tự động

 

II. Sử dụng Chatbot

Để sử dụng được chat bot, Quý khách cần kích hoạt chat bot bằng cách đăng nhập vào user -> sau đó ở góc phía trên bên trái, Quý khách vào menu và tích ON tính năng chatbot lên

 

 

Khi chat bot đang được kích hoạt, và có cuộc chat được hệ thống chuyển cuộc chat cho nhân viên này thì chat bot sẽ hoạt động.

 

III. Tạo chatbot để sử dụng

Quý khách vui lòng xem thêm các hướng dẫn sau

Hướng dẫn thêm chatbot 

Hướng dẫn thêm chatbot khi đang chat với khách hàng [Version 2]

Hướng dẫn tạo kịch bản chatbot

 

Rate this post