Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình suspend dịch vụ khi vượt dung lượng và băng thông !

Bạn vào trang quản trị kloxo với user admin
vào bên trong domain hoặc
vào client (nếu bạn tạo domain hosting qua client ) : click vài client ở thanh quản lý bên trái -> double click vào tên domain cần chỉnh -> sau đó ở mục Advanced ,nhấn vào Disable policy ( như hình )

 

 

 

Mặc định là off set số % định mức so với mức gốc nếu đạt đến mức set thì sẽ disable account 

 

 

Rate this post
Exit mobile version