Cấu hình tên miền về Blogger ( Blogspot ) P.A Việt Nam 2021

  • Thursday 19/08/2021

Cấu hình tên miền về Blogger ( Blogspot )  2021

Có 3 bước để thực hiện cấu hình tên miền về Blogger – demo với tên miền tại P.A Việt Nam

Bước 1: Thiết lập tên miền

   Đăng nhập Blogger

      Đăng nhập vào Blogger theo đường dẫn: https://www.blogger.com/

   Thông tin bản ghi cấu hình xác thực tên miền

      Chọn Cài đặt > Miền tuỳ chỉnh > Nhập tên miền sẽ thêm www để hợp lệ như bên dưới

      www.hangnhuasaigon.com  > Lưu ( sẽ nhận được các bản ghi google cung cấp để xác thực

      tên miền )

 

 

Bước 2: Cấu hình bản ghi tên miền tại PA Việt Nam

      Truy cập theo đường dẫn: https://access.pavietnam.vn/

      Thiết lập 2 bản ghi CNAME google cung cấp

      Bản ghi 1:

      www — CNAME — ghs.google.com

      Bản ghi 2:

      wsvzbuvstzil — CNAME — gv-a5aqwsvkydyw5m.dv.googlehosted.com

 

      Sau khi cấu hình hoàn tất bạn hãy quay lại trang Blooger và ấn lưu để xác thực bản ghi.

 

Bước 3: Bật chuyển hướng truy cập Blogger bằng tên miền và kích hoạt HTTPS

   Chuyển hướng truy cập Blogger bằng tên miền

      Kích hoạt Chuyển hướng tên miền đến www.hangnhuasaigon.com

Chuyển hướng truy cập HTTP sang HTTPS

      – Kích hoạt Khả năng sử dụng HTTPS

      – Kích hoạt Lệnh chuyển hướng HTTPS

      Lưu ý: Để đảm bảo chuyển hướng HTTPS sẽ có hiệu lực bạn chờ từ 15 đến 30 phút.

 

      Tiếp theo bạn xuất bản bài viết và kiểm tra bằng tab ẩn danh của trình duyệt để tránh nhớ cache.

 

Khắc phục lỗi tên miền đã từng liên kết Blogger trước đó.

      Khi bạn muốn chuyển tên miền đã liên kết từ tài khoản Blogger cũ sang tài khoản Blogger mới chỉ cần đăng

      nhập tài khoản Gmail Blogger cũ truy cập đường dẫn bên dưới:

https://www.google.com/webmasters/verification/home

      Chọn tên miền cần huỷ liên kết > Unverify

 

      Sau khi huỷ liên kết tên miền hoàn tất bạn đăng nhập Blogger mới và làm theo Bước 1: Thiết lập tên miền để

      cấu hình sử dụng tên miền đó.