Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s] Cấu hình, thay đổi màu sắc cửa sổ chat

Màu sắc cửa sổ chat trên website bạn có thể tùy chỉnh thay cho phù hợp với tông màu của website.

Để thực hiện đổi màu sắc, Quý khách vào theo : Trang quản trị >> vào Menu, tại mục Cấu hình chat box >> Đổi giao diện & màu sắc 

1. Tiếp theo, Quý khách chọn profile giao diện cần cấu hình (Máy tính hoặc đi động), xem thêm hướng dẫn cấu hình giao diện của sổ chat

 

2. Sau khi click chọn profile cần cấu hình. Quý khách click vào thẻ “Đổi màu sắc” .

Có 2 cách để tiến hành thay đổi màu sắc

 

Sau khi thay đổi màu bất cứ thành phần nào, Quý khách sẽ thấy được tác dụng ngay tại của sổ chat xem trước ở phía dưới.

Khi đã ưng ý màu. Quý khách click nút “Cập nhật” để lưu lại cấu hình và có thể ra ngoài website kiểm tra lại

 

 

4.5 / 5 ( 156 bình chọn )
Exit mobile version