Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình tự động phản hồi ( AutoResponders) trên WebMail Mail server Linux cPanel

 

Video Clip Hướng dẫn cấu hình tự động phản hồi ( AutoResponders) trên WebMail http://mail.domain

 

https://youtu.be/LPojAoWIivY
Rate this post
Exit mobile version