Dấu chấm than màu đỏ mail nhận được trên MS Outlook ý là gì?

  • Tuesday 03/08/2021

Dấu chấm than màu đỏ mail nhận được outlook.

Khi nhận được mail trên outlook mail nhận được có dấu chấm than màu đỏ.

Mail nhận được có dấu chấm than màu đỏ là do cách đặt mức độ ưu tiên của người gửi trong Outlook.

Các thư có mức độ ưu tiên cao nhận được trong Outlook được đánh dấu bằng dấu chấm than màu đỏ trong cột đầu tiên  và các thư có mức độ ưu tiên thấp được đánh dấu bằng mũi tên xuống màu xanh.

Những dấu hiệu này giúp dễ dàng tìm thấy tin nhắn dựa trên mức độ ưu tiên hoặc mức độ quan trọng. Bạn cũng có thể nhấp vào tiêu đề cột (trực tiếp!) Để sắp xếp các tin nhắn của bạn theo mức độ quan trọng.

Để chỉ định mức độ ưu tiên cho thông báo email, bạn cũng có thể nhấp vào nút hộp thoại Tùy chọn tin nhắn.

Hộp thoại của Properties –>chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống.

Tham khảo các dịch vụ mail server tại P.A:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-premium.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server-rieng.html

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post