Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Ngăn chặn cài đặt – chỉnh sửa Theme Plugin WordPress

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu hai đoạn mã đảm bảo người dùng không thể thay đổi mã nguồn và cài đặt các thành phần mới từ giao diện quản trị.

Ngăn chặn cài đặt – chỉnh sửa Theme Plugin WordPress sẽ không chỉ bảo vệ trang web của mình một cách hiệu quả mà còn giảm thiểu các rủi ro về lỗi cài đặt hay xung đột giữa các thành phần.

1. Ngăn chặn cài đặt và chỉnh sửa Theme Plugin WordPress

Trước hết chúng ta truy cập vào hosting nơi chứa dữ liệu website, bạn truy cập và mở file wp-config.php

– Sau đó bạn thêm 2 dòng sau vào trên dòng /* That's all, stop editing! Happy publishing. */

define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);

define('DISALLOW_FILE_MODS', true);

– Sau khi thêm xong sẽ trông như thế này

– Bây giờ quay lại dashboard WordPress thì chức năng sửa theme và cài đặt theme/plugin đã được ẩn và vô hiệu. Để quay trở lại như cũ bạn chỉ cần xoá bỏ 2 đoạn code này hoặc comment 2 đoạn này là được.

2. Chú thích 2 đoạn code trên

– Đoạn code đầu tiên define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true); có ý nghĩa là khóa chức năng chỉnh sửa tệp tin trên trang quản trị WordPress. Khi đặt giá trị của hằng số này là true, các tệp tin như plugins, themes và core files không thể chỉnh sửa được thông qua trang quản trị. Việc này có thể giúp tăng tính bảo mật cho trang web của bạn, bởi vì nếu hacker có thể đăng nhập vào trang quản trị của bạn, họ không thể thay đổi các tệp tin quan trọng.

– Đoạn code thứ hai define(‘DISALLOW_FILE_MODS’, true); giúp ngăn chặn việc cài đặt và thay đổi các plugin và theme từ trang quản trị của WordPress. Khi giá trị của hằng số này là false, người dùng sẽ có quyền cài đặt và chỉnh sửa các plugin và theme trên trang quản trị. Tuy nhiên, khi đặt giá trị của hằng số này là true, người dùng sẽ không thể cài đặt hoặc chỉnh sửa các plugin và theme từ trang quản trị.

 

Trên là bài viết về Ngăn chặn cài đặt và chỉnh sửa Theme Plugin WordPress để các bạn có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

PA Việt Nam cung cấp dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp Web30s

CHỈ 30S CÓ NGAY WEBSITE HIỆN ĐẠI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CHỦ ĐỀ WEBSITE CHUYÊN BIỆT THEO NGÀNH NGHỀ

Tham khảo thêm về Web30s tại https://kb.pavietnam.vn/category/web30s.

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version