Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Chặn email spam trên hệ thống máy chủ Mail (MDaemon)

Hướng dẫn này áp dụng cho máy chủ sử dụng phần mềm quản trị mail: MDaemon Email Server

Bạn là một quản trị viên máy chủ Mail, bị nhân viên phiền hà vì suốt ngày nhận SPAM mail, từ các nội dung không mong muốn. Bạn muốn chặn nó hoàn toàn để không phải nhận các thư Rác kiểu như: Quảng cáo, Spam…vv

Ví dụ: bạn cần chặn chiều nhận vào Server Mail, từ email: spam@gmail.com

Bạn truy cập vào trang quản trị mail: http://ip-server:1000 , tiếp theo truy cập Sercurity ==> Sender Blacklist

Bạn nhập các địa chỉ email cần chặn : spam@gmail.com vào ô số (3) rồi nhần Add, khi cần remove bạn có thể chọn email ở combolist và nhấn remove

Trường hợp bạn muốn chặn tất cả các email từ 1 tên miền, thì bạn nhập vào ô số (3) theo kiểu: *@tenmienspam.com

Rate this post
Exit mobile version