Chặn IP kết nối đến website / tấn công website trên Cpanel

  • Tuesday 03/03/2020

Bài viết này hướng dẫn chặn IP kết nối , tấn công , phá hoại đến website của mình trên Cpanel .

Trước tiên chúng ta đăng nhập quản trị host .

Sau đó vào phần Security >> IP Blocker như hình sau :

Sau đó nhập IP cần chặn tại phần Add an IP or Range .

Chúng ta có thể chặn một IP , dãy IP , Lớp IP , … Phần Note phía dưới có ghi VD cụ thể .

 

Rate this post