Chặn IP kết nối mail trên tài khoản Email Pro

  • Thursday 01/06/2023

Hướng dẫn giới hạn IP kết nối mail trên tài khoản Email Pro

Đầu tiên chúng ta đăng nhập quản trị mail admin > Domain and Account > Tên miền

 

ket noi mail

Nhấn vào tiếp User > chọn bánh răng cấu hình

ket noi mail

Sau đó nhấn tiếp vào Advanced, tại phần Restrict to login from specified addresses và nhập IP không cho kết nối mail tại One IP address or CIDR network per line sau đó chọn Save để ấp dụng cấp hình .

ket noi mail

 

Xem thêm các vài viết mail khác về Email Server Tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post