Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s] Dịch vụ Chat30s cho người mới bắt đầu

Chat30s là dịch vụ Livechat được gắn vào trên website của Quý khách. Khi khách hàng truy cập website của Quý khách thì có thể chat trao đổi với nhân viên để được tư vấn bán hàng.

Sau khi đăng ký dịch vụ chat30s tại P.A Việt Nam. Quý khách cần làm 1 số thao tác sau để có thể bắt đầu sử dụng.

 

1. Tích hợp chat30s vào website

Đầu tiên, Quý khách cần tích hợp chat30s vào website mình, để khi Khách hàng truy cập website sẽ có xuất hiện cửa sổ livechat. Xem chi tiết hướng dẫn tại đây

 

2. Thêm tài khoản nhân viên để livechat với Khách trên website

Tiếp theo, Quý khách cần tạo thêm ít nhất 1 tài khoản nhân viên để sử dụng chat với Khách hàng. (số lượng tài khoản nhân viên được phép tạo trùy theo gói Quý khách đăng ký).

Xem chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản nhân viên tại đây 

Sau khi đã tạo được nhân viên, Quý khách đã có thể đăng nhập với tài khoản nhân viên vừa tạo để chat với khách hàng.
Link đăng nhập là : https://livechat.pavietnam.vn
Xem hướng dẫn sử dụng giao diện chat nhân viên tại đây

 

3. Thay đổi giao diện, màu sắc cửa số chat theo ý thích

Tới đây, có thể Quý khách sẽ cần thay đổi lại giao diện và màu sắc cửa sổ chat theo ý thích riêng của mình và để cho livechat hài hòa với website.

Xem hướng dẫn thay đổi giao diện cửa sổ chat tại đây

Xem hướng dẫn thay đổi màu sắc cửa sổ chat tại đây 

 

4. Thay đổi thông báo, nội dung trên khung chat.

Để cá nhân hóa thêm livechat. Quý khách cũng cần thay đổi 1 số thông tin hiển thị trên cửa sổ chat. Các thông tin cơ bản như Tên công ty, số điện thoại hotline cũng được cài đặt tại phần này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 

Tới đây Quý khách đã hoàn tất các bước cơ bản để có thể bắt đầu sử dụng chat30s.
Để tùy biến thêm nhiều hơn nữa Quý khách có thể xem thêm đầy đủ các hướng dẫn về dịch vụ chat30s tại đây

 

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version